flag tr flag eng

Covid-19 (koronavirüs) tedavisinde mezenkimal kök hücrelerin önemi

Kordon Dokusu Kaynaklı Kök Hücre Tedavilerinde Kullanılan Hücreler Nelerdir?

Allojenik amaçlı çalışılmaya alınan hücrelerdir. Ailelerin kendi çocuklarına ait hücreler kullanılmamaktadır. Aynı dokuya ait hücreler her bir hasta için kullanılacaktır. Farklı dokulara ait hücreler kombine edilmeyecektir.

Mezenkimal kök hücreler, T-hücre çoğalmasını, temel doku uyumluluğu kompleksi (MHC) gözetmeden baskılarlar. Mezenkimal kök hücrelerin immünsüpresif ve immünmodülatör etkileri ifade ettiği ve içerdiği yüzey molekülleriyle ilişkilidir. 


Donörden gelen protein parçaları alıcının T hücreleri tarafından ayırt edilir. Tüm çekirdekli hücreler, antijeni MHC I sınıfı aracılığıyla T hücrelerine iletirler. Mezenkimal kök hücreler insan lökosit antijeni (HLA) tarafından kodlanan MHC I sınıfına yüzey moleküllerini az seviyede bulundurduğu için immün yanıta neden olmazlar. Genellikle MKH’ler, lenfosit ve antijen sunucu hücrelerin yüzeyinde bulunan MHC II yüzey moleküllerini içermedikleri için doku uyumu aranmaz.


COVID-19 pozitif bir hasta kendi isteği ile kök hücre tedavisi olabilir mi?

Doktor talebi ve bakanlık onayıyla uygulama yapılacaktır. Ancak mezenkimal kök hücrelerde doku uyum aranmaz bu yüzden herkese kullanılabilir. 

Kök Hücre Tedavisi Düşünüyorsam, Nelere Dikkat Etmeliyim? 

Tedavinin güvenli ve etkili olduğuna dair iyi bir bilimsel kanıt olduğundan ve bir hasta olarak haklarınıza saygı gösterildiğinden emin olmanız gerekir. 

Aşağıda belirtilen konularda bilimsel kanıtların varlığını sorgulamalısınız: 
  • Alanındaki diğer uzmanlar tarafından yayınlanmış, gözden geçirilmiş ve tekrar edilmiş preklinik çalışmaların varlığı,
  • Risklerin mümkün olduğunca düşük olduğundan, bu riskleri almanın herhangi bir muhtemel yarara değeceğinden ve haklarınızın korunuyor olduğundan emin olmak için, kanıt sağlayıcıların, Kurumsal Değerlendirme Kurulu (KDK) veya Etik Değerlendirme Kurulu (EDK) gibi bağımsız bir komiteden onayının bulunması,
  • Sağlayıcıların, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) gibi ulusal ya da bölgesel bir düzenleme kurumundan klinik denemelerin güvenli bir şekilde yürütülmesi veya bu hastalık için bir ürünün tıbbi kullanımı hakkında onayının olması.
Bazı küçük araştırma çalışmaları, bu düzeyde bir denetimsel onay gerektirmeyebilir fakat, bağımsız bir inceleme komitesinin (bkz. yukarıda) onayı ve işlemin uygulanacağı yerdeki klinik ve idari yöneticinin desteği alınmış olmalıdır.

Herhangi Bir Kök Hücre Tedavisi Düşünüyorsam, Hangi Konularda

Tedbirli Olmaliyim?

Kapsamlı bir liste olmamakla beraber bazı önemli uyarı konuları şunlardır:

Hasta referansına dayalı iddialar: Hastalar bir tedavinin kendilerine yardımcı olduğuna o kadar çok inanmak isterler ki kendilerini buna ikna edebilirler. Hatta tedaviden bağımsız olarak bir ölçüde iyileşme yaşamış bile olabilirler. Dikkatlice değerlendirilmiş klinik araştırma olmadığı sürece, tedavinin gerçek etkisini ve sizin ne bekleyebileceğinizi kestirmek oldukça

zordur.

Aynı hücre ile tedavi edilen birden fazla hastalık: Hastalıklar birbirleri ile ilişkili olmadığı sürece (örneğin, iki kan hastalığı birbiriyle ilişkili olabilir), örneğin Parkinson Hastalığı ve kalp hastalığı gibi farklı hastalıkların çok farklı tedavilerinin olması beklenir. Bunlara ek olarak, tedaviniz hastalığınız konusunda uzman bir doktor tarafından uygulanmalıdır.

Hücre kaynağı ya da uygulamanın nasıl yapılacağı açıkça yazılmamış: Tedavi onam formunda bu husus açıkça izah edilmelidir. Buna ek olarak, hekimde tedaviyi ayrıntılı olarak özetleyen bir ‘protokol’ün bulunması gerekir.

Protokol, işlemin yürütülmesi için ‘kullanma kılavuzu’dur. Size doğrudan sunulmasa da, talep etmeniz halinde verilmelidir. Bir klinik deneme ya da deneysel uygulama için, protokoller bilimsel liyakatın sağlanması ve katılımcıların haklarına ve sağlıklarına duyulan saygının garanti altına alınması için bağımsız uzmanlar tarafından gözden geçirilmiş ve bir etik kurul tarafından onaylanmış olmalıdır. Onayların hangi kurul tarafından verildiğini ve geçerlilik sürelerini öğrenmeniz faydanızadır.

Risk olmadığına ilişkin iddialar: Tedavi her zaman risk içerir. Olası riskler hakkında bilgiler, preklinik ya da erken klinik araştırmalardan elde edilebilir olmalıdır.

logo bottom

Genkord bir biyoteknoloji, doku mühendisliği ve krioprezervasyon kurumudur.

facebook twitter instagram Linkedin youtube

 

İletişim

Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad. Erdinç Binaları. No:22 A3 Blok Kat:1 Güneşli Bağcılar/İSTANBUL

(0212) 231 53 50 – (0533) 665 89 71

info@genkord.com

Diş Bankası

GENKORD Ulaşım

genkord ulasim
0
Paylaşım