flag tr flag eng

GÖBEK KORDON KANI

Kök Hücre Nedir?

Kök hücreler; organizmadaki her hücre, doku ve organın kaynağıdır. Başlangıç noktamız olan döllenmiş yumurta ile sonuçta oluşan yapı arasındaki boşluğu doldururlar. Vücudumuzu oluşturan hücrelerin kaynağı olan kök hücreler; biz yaşlanırken bozulan, yorulan, hasarlanan ya da hastalanan dokuları yenilerler. Kök hücreler kendilerini yenileme yeteneğine ve değişen oranda organizmanın bir çok farklı hücresine dönüşebilme özelliğine sahiptirler.

Kök hücre araştırmaları 20 yılı aşkın bir zamandan beri yapılmaktadır. Yapılan kök hücre araştırmalarında en çok bilgi kan hücrelerinin gelişimi  fareler üzerinde yapılan çalışmalarla sağlanmıştır. 2000’li yıllar sonrasında ise kök hücre tedavisi yapılan araştırmaların ivme kazanması ile üzerinde en çok tartışılan, konuşulan konulardan biri haline gelmiştir.


Kök Hücre Nereden Elde Edilir?

Günümüze dek kök hücre elde etmek için en fazla kullanılan kaynak kemik iliği idi. Kemik iliği kök hücreleri kan sistemindeki hücrelerin öncülleridir ve farklılaşarak kanda dolaşan hücreler haline gelmek için çoğalıp olgunlaşırlar.

Sınıflandırma yapmak gerekirse kök hücre kaynakları şöyle sıralanabilir:

  • Embriyonik kök hücreler
  • Fetal kök hücreler
  • Erişkin kök hücreler

Embriyonik kök hücre:

En erken oluşan kök hücrelerdir. Döllenmeyi takiben oluşan “zigot” dediğimiz iki hücreli oluşumdan embriyonik kök hücreler gelişmektedir. Döllenmeden sonra aşağı yukarı 5 gün içerisinde yaklaşık 150 hücreli “blastosit” denen içi boş bir küre meydana gelmektedir. Blastosit küçük kum zerrecikleri gibi hücrelerden ibarettir ve iki tip hücreyi kapsamaktadır; trofoblast ve merkezde bulunan hücre kümesi. Merkezdeki hücre kümesi bir araya gelerek embriyonik kök hücreyi meydana getirirler. Dönüşüm  potansiyeli çok yüksek kök hücrelerdir. Öyleki ; Embriyonik kök hücreler tüm yetişkin hücre tiplerine dönüşebilirler.

Fetal kök hücre:

Potansiyel kök hücre kaynaklarından biri de erken fetal dokudur. Embriyo döllenmeyi takiben yaklaşık 7-8 haftalık iken “fetüs”adını alır. Gelişimin 4-5. Haftasında embriyonik germ hücreleri over ve testislerde yumurta ve sperm oluşumunu sağlamaktadır. Embriyonik germ hücrelerinin elde edilmesi ve kültürünün yapılması kavramı ilk kez 1998 yılında ortaya çıkmıştır. İzolasyon ve kültür sonrası bu germ hücrelerinin blastosit hücre kümesi içindeki hücrelerden elde edilen kök hücrelerle aynı özellikleri taşıdığı görülmüştür. Fakat bazı çalışmalarda saptanan kanıtlar embriyonik germ hücrelerinin, embriyonik kök hücreler kadar farklı hücre tiplerine dönüşebilme yeteneklerinin daha sınırlı olabileceğini öne sürmektedir.


Erişkin kök hücre:

Erişkin kök hücreler embriyo ve fetüsten alınan hücrelerden farklıdır ve doğumdan sonra insan ya da hayvanlarda gelişen dokularda bulunur. Bununla birlikte bu hücrelerin elde edildiği en uygun yer bazı kemiklerin merkezinde yerleşmiş olan kemik iliğidir. Kemik iliği genelde üst kalça kemiğinin arkasında “krista iliaca” denen kemik bölümünden alınır. Kemik iliğinde; hematopoetik kök hücreler, endotelyal kök hücreler ve mezenkimal kök hücreler gibi farklı tipte kök hücreler de yer almaktadır. Hematopoetik kök hücrelerin kanı; endotelyal kök hücrelerin vasküler sistemi(arterler ve venler) ve mezenkimal kök hücrelerin kemik, kıkırdak, kas, yağ ve fibroblastları oluşturduğu bilinmektedir. Son zamanlarda kök hücrelerin birbirine dönüşebilme özelliği hakkında, bazı kök hücrelerin gelecekte şu an varolandan daha fazla hücre biçimlendirme özelliğine sahip olabileceği öne sürülmektedir. Bunun anlamı yalnızca kanı şekillendirme özelliği bilinen kemik iliğindeki erişkin kök hücrelerin hasar görmüş karaciğer, böbrek, kalp, akciğer ve diğer organların yenilenmesine de katkı sağlayabileceğidir. Kök hücre alanının son derece heyecan verici olmasına karşın bilim adamlarınca büyük tartışmalara da yol açmaktadır. Kök hücrelerin potansiyelleri ve embriyonik kök hücrelerle karşılaştırılması konusunda dikkatli ve özenli yapılmış çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.


Kemik iliği ve mezenkimal kök hücreler dışındaki erişkin kök hücre kaynakları şunlardır:

  • Göbek kordon kanı: Erişkin kök hücreler yeni doğanın göbek kordonu gibi kaynaklardan da sağlanabilmektedir. Göbek kordonu beyin ve kemik iliğindeki benzer erişkin dokulara kıyasla daha kolay ulaşılabilir ve çoğalma potansiyeli daha yüksek, genç ve daha efektif ve kök hücre kaynağıdır.

  • Bebek dişi: Göbek kordon kanından ya da bebek dişinin altındaki etsi yapıdan alınan kök hücreler erişkinlerden elde edilen hücrelerden daha genç kök hücrelerdir. Kültür ortamında birçok erişkin hücreden daha fazla çoğalma yeteneğine sahip olan bu kök hücreler farklı dokuları meydana getirme özelliğine sahiptirler. Bu kök hücrelerin farklı hücre tipleri oluşturmadaki potansiyelleri kapsamlı şekilde araştırılmaktadır.

  • Yağ hücreleri: Yurt dışında birçok merkezde estetik amaçla yapılan yağ alma operasyonlarında elde edilen materyalden izole edilen kök hücreler de yine kişiye yönelik olarak gerektiğinde kullanılmak üzere saklanmaktadır.

Göbek Kordonu ve İşlevi Nedir?

Anne karnındaki yaşamında, göbek kordonu sayesinde anne kanından beslenen bebek, beslenmesini plasenta (bebeğin-eşi) aracılığı ile gerçekleştirir. Plasenta, bebek ile anne arasındaki besin ve oksijen alışverişini sağlayan bir yapıdır.

Doğumdan hemen sonra, görevini tamamlayarak bebekle beraber rahim dışına atılan Plasenta, doğumdan sonra  anne ve bebek için artık gerekmeyen bir dokudur ve çöpe atılır. Kordon kanı, bebeğin doğumundan sonra bebek-eşinin (Plasenta) içinde kalan kandır.

Kök hücre açısından son derece zengin olan bu kanın alınması esnasında, herhangi bir acı hissi veya komplikasyon riski yoktur.


Kordon Kanı Nasıl Alınır?

Uygulamanın yapılacağı Laboratuvar ve doğumu yaptıracak olan hekiminiz beklenen doğum tarihinden en az 1 ila 2 hafta önce gerekli hazırlıkları yapmalıdırlar. Gerekli ekipman ve belgeleriniz doğum anında hazır bulundurulmalıdır.

Kordon kanı doğumu yaptıran hekim ya da Genkord yetkilileri tarafından doğum anında alınacaktır. Normal ya da Sezaryen yoluyla doğum olması yapılacak işlemde herhangi bir farklılık yaratmayacaktır.

Bebek doğduktan hemen sonra göbek kordonunun ortasına “klemp” (mandal) takılır ve göbek kordonu kesilir. Bebek yenidoğan doktoru tarafından gerekli kontrollerin yapılması için verilir. Plasenta içinde kalan kan, özel bir torbaya alınarak, muhafaza edilir. Plasenta rahimden atılmadan kan alınmasının daha başarılı olduğu bilimsel olarak gözlenmiştir. Bu yöntem, ne anne ne bebeğe acı vermez, risk taşımaz, doğum sürecini etkilemez. Süre yaklaşık 5 dakika kadardır, sürecin hiç bir zorluğu bulunmamaktadır. Ne kadar fazla kan toplanabilirse o kadar fazla kök hücre toplanmış demektir. Alınan kan 90 ml civarındadır. Ortalama torbanın yarısının dolması yeterli sayılır. Toplanan kan en geç 24-36 saat içinde laboratuvara ulaştırılır.Kordon Kanı Laboratuvara ulaşıncaya kadar Oda Sıcaklığında Muhafaza edilmek zorundadır. Havanın aşırı sıcak olmadığı hallerde buz, kuru buz gibi soğutuculara gerek olmadığı gibi, kesinlikle Deepfreez’e konmamalıdır.

Bebeğinizin kanı Genkord güvencesinde son teknolojik donanıma sahip laboratuvarlarımızda bilimsel ve etik kurallara uygun şekilde güvenle saklanmaktadır.

Kök Hücreler Kimler İçin Kullanılabilir?

Kordon kanı alınan bebeğin kendisi için kullanılabildiği gibi doku grubu uyduğu takdirde bu kök hücreler anne, baba ve diğer kardeşler için de kullanılabilir. Bilindiği gibi, doku grubu uyma ihtimali birinci derece akrabalar arasında yüksek olmakla birlikte bu oran en yüksek kardeşler için söz konusudur.

Vücudumuzda çok sayıda bulunan farklılaşmış hücreler ciddi hasar görmüş ya da hastalanmış ise doğal yollarla yenilenemezler. Kök hücreler bu hastalanmış ya da hasar görmüş hücrelerin yerine sağlıklı ve işlevsel hücreler oluşturmak için kullanılırlar. “Hücre tedavisi” olarak adlandırılan hastalıklı hücrenin sağlıklı kök hücre ile yer değiştirmesi işlemi organ nakline benzer, tek fark bir organ yerine kök hücrenin nakledilmesidir.

Kök hücreler farklılaşmış hücreler için değişimli ve yenilenebilir bir kaynak olarak çalışabilmektedir. Genel olarak araştırmacılar erişkin, fetal ve embriyonik kök hücrelerin çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan sinir hücresi, kas hücresi, kan hücresi ve deri hücresi gibi özellikli hücreler için bir kaynak olabilme potansiyelini incelemektedirler.

Örneğin; Parkinson hastalığında kök hücreler dopamin salgılayan özel bir çeşit sinir hücresi oluşturmada kullanılabilirler. Teorik olarak bu sinir hücreleri hastanın beyin iletilerini yeniden düzenleyecek ve fonksiyonunu geri kazandıracak olan yere nakledilerek tedavi sağlanabilecektir.

HİZMETLERİMİZ

logo bottom

Genkord bir biyoteknoloji, doku mühendisliği ve krioprezervasyon kurumudur.

facebook twitter instagram Linkedin youtube

 

İletişim

Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad. Erdinç Binaları. No:22 A3 Blok Kat:1 Güneşli Bağcılar/İSTANBUL

(0212) 231 53 50 – (0533) 665 89 71

info@genkord.com

Diş Bankası

GENKORD Ulaşım

genkord ulasim
0
Paylaşım